HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI VINA HUYỆN PHÚ GIÁO

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ VINA 2018 

BHXH ĐIỆN TỬ VINA CHO DOANH NGHIỆP TỪ 1-100 LAO ĐỘNG

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm
Cước dịch vụ Ivan dùng khai bảo hiểm xã hội online 590.000 980.000 1.280.000
Tổng thời gian sử dụng dịch vụ ký số 12 tháng 24 tháng 36 tháng

BHXH ĐIỆN TỬ VINA CHO DOANH NGHIỆP TỪ 100- 1000 LAO ĐỘNG

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm
Cước dịch vụ Ivan dùng khai bảo hiểm xã hội online 1.500.000 2.400.000 2.700.000
Tổng thời gian sử dụng dịch vụ ký số 12 tháng 24 tháng 36 tháng

công ty cổ phần chữ ký số vina hỗ trợ bảo hiễm xã hội , đăng ký ngay   0916120900 – 0969221100

bảng giá đăng ký  gia hạn chữ ký số vina bấm vào

xem thời hạn chữ ký số vina  bấm vào

Doanh nghiệp chưa có  mã đơn vị vui lòng liên hệ phòng bảo hiểm dưới đây để cung cấp mã đơn vị:

Địa chỉ: Kp 2 Thị trấn Phước Vĩnh Huyện Phú Giáo, Phuoc Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương
Điện thoại: 0274 3672 403

Số điện thoại hỗ trợ của cán bộ cơ quan BHXH Huyện Phú Giáo

 Giám đốc               :   Nguyễn Kim Long      – ĐT : 0274.3 672 403

 Phó giám đốc        : Nguyễn Thanh Dũng   – ĐT : 0274.3 672 403

      Phòng nghiệp vụ    :   0274.3 672 403

 

      Fax :   06503674113     –     Email : phugiao@binhduong.vss.gov.vn

 

SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ

 

Liên hệ ngay với chúng tôi!
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi