THAY ĐỔI THÔNG TIN TOKEN CẦN CHUẨN BỊ NHỮNG HỒ SƠ GÌ ?

Kính chào quý khách!

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM CHỮ KÝ SỐ VINA hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ thay đổi thông tin chứng thư số bao gồm:

NHÀ MẠNG VINA

–   01 bản giấy đăng ký thay đổi thông tin chứng thư số VINA-CA (người đại diện pháp luật ký đóng dấu) 1. GIAY DANG KY

–   01 bản sao công chứng, giấy Đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập ( hoặc chụp bản chính)

–   01 bản sao công chứng CMND/ hộ chiếu của người đại diện pháp luật ( hoặc chụp bản chính)

–    01 bản Giấy xác nhận thông tin khách hàng (người đại diện pháp luật ký đóng dấu) 2. GIAY XAC NHAN THONG TIN

NHÀ MẠNG VIN-RA

–        01 bản giấy đăng ký thay đổi thông tin chứng thư số VIN-RA (người đại diện pháp luật ký đóng dấu) Giaydangky_doanhnghiep

–        01 bản sao công chứng giấy Đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập ( hoặc chụp bản chính)

–        01 bản sao công chứng CMND/ hộ chiếu của người đại diện pháp luật ( hoặc chụp bản chính)

–        01 bản Giấy xác nhận thông tin khách hàng (người đại diện pháp luật ký đóng dấu) Giayxacnhan_doanhnghiep

NHÀ MẠNG EFY-CA

–        01 bản giấy đăng ký thay đổi thông tin chứng thư số EFY-CA (người đại diện pháp luật ký đóng dấu) MS.1.3.EFY-CA.Giay de nghi cap lai CTS (To chuc)

–        01 bản sao công chứng giấy Đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập  ( hoặc chụp bản chính)

–        01 bản sao công chứng CMND/ hộ chiếu của người đại diện pháp luật ( hoặc chụp bản chính)

–        01 bản Giấy xác nhận thông tin khách hàng (người đại diện pháp luật ký đóng dấu) MS.1.2.EFY-CA.Giay xac nhan thong tin KH (To chuc)

NHÀ MẠNG EASY-CA

–        01 bản sao công chứng giấy Đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập ( hoặc chụp bản chính)

–        01 bản sao công chứng CMND/ hộ chiếu của người đại diện pháp luật ( hoặc chụp bản chính)

NHÀ MẠNG FPT-CA

–        01 bản giấy đăng ký thay đổi thông tin chứng thư số FPT-CA (người đại diện pháp luật ký đóng dấu)THAY ĐỔI THÔNG TIN FPT

–        01 bản sao công chứng giấy Đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập  ( hoặc chụp bản chính)

–        01 bản sao công chứng CMND/ hộ chiếu của người đại diện pháp luật  ( hoặc chụp bản chính)

–        01 bản Giấy xác nhận thông tin khách hàng (người đại diện pháp luật ký đóng dấu) PHIẾU XÁC NHẬN

NHÀ MẠNG NC-CA

–        01 bản giấy đăng ký thay đổi thông tin chứng thư số NC-CA (người đại diện pháp luật ký đóng dấu) PHIẾU THAY ĐỔI THÔNG TIN

–        01 bản sao công chứng giấy Đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập  ( hoặc chụp bản chính)

–        01 bản sao công chứng CMND/ hộ chiếu của người đại diện pháp luật  ( hoặc chụp bản chính)

–        01 bản Giấy xác nhận thông tin khách hàng (người đại diện pháp luật ký đóng dấu) XÁC NHẬN TTKH

NHÀ MẠNG NEW-CA

–        01 bản giấy đăng ký thay đổi thông tin chứng thư số NEWCA (người đại diện pháp luật ký đóng dấu) Dieu chinh CTS – 01 KHDN

–        01 bản sao công chứng giấy Đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập  ( hoặc chụp bản chính)

–        01 bản sao công chứng CMND/ hộ chiếu của người đại diện pháp luật  ( hoặc chụp bản chính)

NHÀ MẠNG NEW-TEL

–        01 bản giấy đăng ký thay đổi thông tin chứng thư số NEWTEL (người đại diện pháp luật ký đóng dấu) MB03 – Thay doi thong tin

–        01 bản sao công chứng giấy Đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập  ( hoặc chụp bản chính)

–        01 bản sao công chứng CMND/ hộ chiếu của người đại diện pháp luật  ( hoặc chụp bản chính)

–        01 bản Giấy xác nhận thông tin khách hàng (người đại diện pháp luật ký đóng dấu) MB02 – Xac nhan

NHÀ MẠNG VIETTEL

–        01 bản sao công chứng giấy Đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập  ( hoặc chụp bản chính)

–        01 bản sao công chứng CMND/ hộ chiếu của người đại diện pháp luật  ( hoặc chụp bản chính)

Sau khi chuẩn bị hồ sơ xong quý khách gửi hồ sơ, kèm số điên thoại, mã số thuế doanh nghiệp vào mail: phanmemvinaca@gmail.com để được hỗ trợ.

Địa chỉ nhận hồ sơ bản cứng:

  • CÔNG TY TNHH PHẦN MỂM CHỮ KÝ SỐ VINA
  • Địa chỉ: 118/90/44 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 0845.0000.78
  • Người nhận: Hạnh

Công ty chúc quý khách thành công!

 

 

Liên hệ ngay với chúng tôi!
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi