HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI VINA BÀ RỊA – VŨNG TÀU

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ VINA 2018 

BHXH ĐIỆN TỬ VINA CHO DOANH NGHIỆP TỪ 1-100 LAO ĐỘNG

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm
Cước dịch vụ Ivan dùng khai bảo hiểm xã hội online 590.000 980.000 1.280.000
Tổng thời gian sử dụng dịch vụ ký số 12 tháng 24 tháng 36 tháng

BHXH ĐIỆN TỬ VINA CHO DOANH NGHIỆP TỪ 100- 1000 LAO ĐỘNG

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm
Cước dịch vụ Ivan dùng khai bảo hiểm xã hội online 1.500.000 2.400.000 2.700.000
Tổng thời gian sử dụng dịch vụ ký số 12 tháng 24 tháng 36 tháng

công ty cổ phần chữ ký số vina hỗ trợ bảo hiễm xã hội , đăng ký ngay   0916120900

bảng giá đăng ký  gia hạn chữ ký số vina bấm vào

xem thời hạn chữ ký số vina  bấm vào

Doanh nghiệp chưa có  mã đơn vị vui lòng liên hệ phòng bảo hiểm dưới đây để cung cấp mã đơn vị
Địa chỉ: 401 Trương Công Định, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 3818120 – Fax: (064) 3854636
Website: http://bhxhbrvt.gov.vn

Số điện thoại hỗ trợ của cán bộ cơ quan BHXH Thành phố Bà Rịa – Vũng Tàu

BHXH QUẬN -HUYỆN HỌ TÊN
NGƯỜI HỖ TRỢ
CHỨC VỤ ĐƠN VỊ ĐIỆN THOẠI
Cố định Di động
BHXH Tỉnh Đỗ Xuân Hiệp Tổ trưởng PTP.CNTT 064.3818123 0984209134
Lương Thị Mỹ Hằng Tổ phó PTP.Thu 064.3574050 0909946368
Lê Bảo Trung Tổ viên CB.CNTT 0984400978
Lê Nguyệt Thu Tổ viên CB.CNTT 01223633666
Vũ Thanh Tùng Tổ viên CB.Thu 01267126403
Lê Thị Minh Tâm Tổ viên CB.Thu 0907080606
BHXH Thành phố Vũng Tàu Nguyễn Hoàng Lan Anh Tổ trưởng PGĐ 0643510012 0983780019
Nguyễn Khánh Tổ viên Phụ trách CNTT 0977464147
Nguyễn Trọng Nghĩa Tổ viên CB.Thu 01285808668
BHXH Thành phố Bà Rịa Nguyễn Thị Hồng Loan Tổ trưởng PGĐ 064.3711867 0902484048
Nguyễn Hải Hưng Tổ viên Phụ trách CNTT 064.3826179 0901097272
Nguyễn Phước Huyền Trang Tổ viên CB.Thu 0909431907
BHXH huyện Long Điền Lê Thị Yến Trinh Tổ trưởng PGĐ 064.3652456 0908621762
Ngô Minh Hải Tổ viên Phụ trách CNTT 0918580400
Đinh Tiến Sỹ Tổ viên CB.Thu 0908974322
BHXH huyện Đất Đỏ Bùi Sơn Miên Tổ trưởng PGĐ 064.3688873 0908816792
Nguyễn Thị Ngọc Bích Tổ viên Phụ trách CNTT 064.3688240 0902657508
Hà Văn Tám Tổ viên CB.Thu 0988434277
BHXH huyện Châu Đức Phạm Văn Nanh Tổ trưởng PGĐ 064.3881254 0918005723
Lưu Thanh Lợi Tổ viên Phụ trách CNTT 0908407801
Trần Thị Nở Tổ viên CB.Thu ‘01224748757
BHXH huyện Xuyên Mộc Nguyễn Văn Đức Tổ trưởng PGĐ 064.3874025 0918130704
Lê Trần nam Tổ viên Phụ trách CNTT 0909195190
Nguyễn Hữu Tuấn Tổ viên CB.Thu 0933190270
BHXH huyện Tân Thành Huỳnh Thanh Mai Tổ trưởng PGĐ 064.3922494 0907345281
Trần Thị Hà Giang Tổ viên Phụ trách CNTT 064.3893785 0939554878
Đào Thị Thanh Hồng Tổ viên CB.Thu 0932082089
BHXH huyện Côn Đảo Trần Văn Diện Tổ trưởng PGĐ 064.3830247 0945247645
Vũ Ngọc Tâm Tổ viên Phụ trách CNTT 0909475996
Trần Thị Hải Vân Tổ viên CB.Thu 01688017376


Liên hệ ngay với chúng tôi!
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi