HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI VINA KHÁNH HÒA

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ VINA 2018 

BHXH ĐIỆN TỬ VINA CHO DOANH NGHIỆP TỪ 1-100 LAO ĐỘNG

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm
Cước dịch vụ Ivan dùng khai bảo hiểm xã hội online 590.000 980.000 1.280.000
Tổng thời gian sử dụng dịch vụ ký số 12 tháng 24 tháng 36 tháng

BHXH ĐIỆN TỬ VINA CHO DOANH NGHIỆP TỪ 100- 1000 LAO ĐỘNG

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm
Cước dịch vụ Ivan dùng khai bảo hiểm xã hội online 1.500.000 2.400.000 2.700.000
Tổng thời gian sử dụng dịch vụ ký số 12 tháng 24 tháng 36 tháng

công ty cổ phần chữ ký số vina hỗ trợ bảo hiễm xã hội , đăng ký ngay   0916120900

bảng giá đăng ký  gia hạn chữ ký số vina bấm vào

xem thời hạn chữ ký số vina  bấm vào

Doanh nghiệp chưa có  mã đơn vị vui lòng liên hệ phòng bảo hiểm dưới đây để cung cấp mã đơn vị

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 25 Tô Vĩnh Diện – Nha Trang – Khánh Hòa
ĐT: 02583.827447 – Fax: 02583.815441
Đường dây nóng: 0258.3816251 – Email đường dây nóng: tccb@khanhhoa.vss.gov.vn (Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc)

Số điện thoại hỗ trợ của cán bộ cơ quan BHXH Thành phố Khánh Hòa

 • BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ NHA TRANG
  Địa chỉ: Số 88 đường 23 tháng 10, TP Nha Trang, Khánh Hòa.
  Ban Giám đốc:
  – Giám đốc:   Lê Văn Điệp      ĐT: 3820668
  – Phó Giám đốc:   Nguyễn Ngọc Diễn      ĐT: 3829231
  – Phó Giám đốc:   Huỳnh Thiên Hùng       ĐT: 3561415
  – Bộ phận nghiệp vụ: (058 ) 3827799 – (058 ) 3826224
   

  * BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ CAM RANH
  Địa chỉ: 1734 đường Hùng Vương, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
  Ban Giám đốc:
  – Giám đốc:   Đặng Thị Thức      ĐT: 3861130
  – Phó Giám đốc:   Võ Hoài Lâm      ĐT: 3861323
  – Phó Giám đốc:   Lê Thanh Minh      ĐT: 3860407

  Bộ phận nghiệp vụ: 3861234
  – Chính sách: 0583860407
  – Thu:   0583860407
  – Cấp sổ, thẻ: 0583861234
  – Một cửa: 0583861323
  – Kế toán: 0583861323
  – Văn thư: 0583861323

   

  * BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ NINH HÒA

 • Địa chỉ: Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa.
  Ban Giám đốc: 
  – Giám đốc:         ĐT: 058. 3631759
  – Phó Giám đốc:  Nguyễn Thị Xuân Mai       ĐT: 058. 3631759
  – Phó Giám đốc:  Nguyễn Thị Minh Hương     ĐT:Bộ phận nghiệp vụ:  058. 3844795 – 058.3633356* 

  *BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN DUYÊN KHÁNH
  Địa chỉ: 04 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, TT Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
  BAN GIÁM ĐỐC:
  – Giám đốc :       Nguyễn Điển                                        Điện thoại: 0583.851.769
  – Phó giám đốc : Trần Thị Kim Thanh                               Điện thoại: 0583.753.771
  – Phó giám đốc : Lê Thị Thảo Huyền                                Điện thoại: 0583.850.972BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ:
  – Chính sách: 0583.850.972
  – Thu : 0583850287
  – Cấp sổ, thẻ:   0583.753.771
  – Một cửa: 0583.850.972
  – Kế toán: 0583.850.972
  – Văn thư: 0583.850.972
  – Giám định : 0583.753.771
  – Bảo vệ, tạp vụ: 0583.850.972


  * BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN CAM LÂM

  Địa chỉ: Thị trấn Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa
  Ban Giám đốc:
  – Giám đốc:   Lê Văn Đồng      ĐT: 3540161
  – Phó Giám đốc:                      ĐT: 3983516

  Bộ phận nghiệp vụ:
  – Chính sách: 3983316
  – Thu:  3983516
  – Cấp sổ, thẻ:  3983316
  – Một cửa: 3983316
  – Kế toán: 3983606
  – Văn thư: 3983606

   

  * BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN KHÁNH VĨNH
  Địa chỉ:  Số 68A, đường 2/8, Thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.
  Ban Giám đốc:
  – Giám đốc:  Nguyễn Thị Cẩm      ĐT: 058.3790169
  – Phó Giám đốc:

  Bộ phận nghiệp vụ:
  – Chính sách: 058.3790113
  – Thu:  058.3790114
  – Cấp sổ, thẻ:  058.3790114
  – Một cửa:  058.3790291
  – Kế toán: 058.379.113
  – Giám định BHYT: 058.3790225


  |
  * BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN KHÁNH SƠN

  Địa chỉ: Số 10 Đống Đa, Thị Trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa
  BAN GIÁM ĐỐC:
  – Giám đốc:     Hoàng Liên Sơn         Điện thoại: 0583869771
  – Phó giám đốc: Mai Đình Tiến           Điện thoại: 0583869209

  BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ:
  – Chính sách: 0583869209
  – Thu:   0583869209
  – Cấp sổ, thẻ:   0583869209
  – Một cửa: 0583869209
  – Kế toán: 0583869209
  – Văn thư: 0583869209

   

  * BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN VẠN NINH
  BAN GIÁM ĐỐC:
  – Giám đốc:       Trương Minh Phương           Điện thoại: 058.913556
  – Phó giám đốc: Nguyễn Ngọc Diễn               Điện thoại: 058.3840653

  BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ: 058.3869209
  – Chính sách: 058.3840653
  – Thu:   058.3840653
  – Cấp sổ, thẻ:   058.3840653
  – Một cửa: 058.3840653
  – Kế toán: 058.3840653
  – Văn thư: 058.3840653

   

Liên hệ ngay với chúng tôi!
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi